Časté dotazy

O službě

Jak tato služba vlastně funguje?

Rentalit kombinuje pronájem hardwaru a související služby, jako je oprava nebo výměna porouchaného zařízení. Z naší nabídky si vyberete konkrétní balíček, vyplníte online formulář, my potvrdíme vaši objednávku a následně uzavřeme smlouvu. U pronájmu notebooku v délce trvání tři roky, v případě telefonu dva roky. Každý měsíc nám pak zašlete pravidelnou platbu za pronájem. Po jeho skončení nám zařízení jednoduše vrátíte a případně si vyberete novější.

Proč si hardware raději pronajmout, než koupit?

 • Můžete se soustředit na práci, my se postaráme o vše ostatní - ať už to je oprava, reklamace či administrativa spojená s vedením námi poskytnuté IT výbavy.
 • Po dobu opravy porouchaného zařízení vám poskytneme náhradní, abyste mohli pracovat bez přerušení.
 • Neplatíte za stárnoucí hardware.
 • Využíváte vždy tu nejnovější techniku.
 • Můžete snáz řídit svoje cashflow, což vám umožní větší finanční flexibilitu.
 • Nemusíte řešit, co se starým zařízením, my to vyřešíme za vás. 

O jakou formu pronájmu se jedná?

Jedná se dlouhodobý smluvní pronájem s fixně stanovenou délkou trvání a výší měsíční platby. Smlouvu podepíšete při doručení zařízení. Nájem budete platit v pravidelných měsíčních platbách. Jakmile smlouva vyprší, pronajaté zařízení nám vrátíte.

Pro koho je služba určena?

Naše služby může využít každý, kdo se chce věnovat primárně práci a nezabývat se starostmi s IT technikou, kterou k tomu nezbytně potřebuje. Rentalit je ideálním řešením pro menší i větší firmy, freelancery nebo třeba dvoučlenné týmy. Podmínkou je dovršení 18 let - svůj věk prokážete platným průkazem totožnosti během podpisu smlouvy.

Funguje vaše služba v rámci celé ČR?

Ano, naše služba je určená pro klienty z celé České republiky.

Výkup zařízení

Jak funguje výkup starých firemních zařízení, který nabízíte?

V rámci našich služeb nabízíme možnost výkupu vašich starých firemních zařízení (telefonů, notebooků, PC či monitorů), ideálně ne straších než 8 let. V našem formuláři vyplníte parametry jednotlivých zařízení (stáří, RAM, grafická karta, velikost displeje apod.) a my vám pošleme předběžný cenový odhad. Po jeho odsouhlasení podepíšeme předkupní smlouvu a přebírací protokol. Naši kolegové poté zařízení odborně vyhodnotí a určí finální odkupní cenu. Tato služba je podmíněna uzavřením smlouvy na pronájem.

Mohu si ze starého zařízení, které vám nabízím k odkupu, přenést data do nového, pronajatého?

Ano. Telefonicky se domluvíme na doručení pronajímaného zařízení a následném odkupu vašeho starého zařízení tak, abyste měli dostatek času přesunout veškerá data.

Platba a poplatky

Jak funguje měsíční platba?

Zřídíte si trvalý příkaz se splatností nejpozději k 15. dnu v měsíci. Rozpis plateb a bankovní účet budou uvedeny ve smlouvě, první platbu provedete po podpisu smlouvy a převzetí zařízení.

Jsou měsíční platby za pronajaté balíčky daňově uznatelný náklad?

Ano. Měsíční nájemné za naše balíčky a související služby je plně daňově uznatelný náklad pro všechny OSVČ.

Co je zahrnuto v měsíční platbě?

Pravidelná měsíční platba zahrnuje pronájem vybraného zařízení, jeho pojištění, plnou záruku po dobu pronájmu, zákaznický servis (vyřízení reklamace, pojistné události a administrativní podporu). V případě poruchy vám po dobu opravy poskytneme náhradní zařízení.

Jsou se službami v rámci nájmu spojené nějaké další poplatky?

Nejsou - měsíční nájem zahrnuje vámi vybrané zařízení, pojištění a záruční opravy, zákaznický servis a osobní doručení. Navíc budete platit pouze v případě porušování nájemní smlouvy (například úroky z prodlení z platby nájemného) nebo na konci smlouvy, kdy zařízení bude opotřebené více, než je běžné opotřebení (například prasklý monitor nebo chybějící součástka).

Na vašich webových stránkách jste změnili výši měsíčního poplatku za zařízení, které mám od vás pronajaté. Ovlivní tato změna cenu, kterou sám platím?

Jakékoliv změny cen nabízených zařízení na našich webových stránkách neovlivní výši vaší nastavené měsíční platby. Měsíční poplatek za pronájem zařízení zůstává stejný po celou dobu smlouvy.

Co mám dělat, když vím, že nestihnu uhradit nájemné včas?

Pokud se krátkodobě dostanete do finančních problémů, bezodkladně nás kontaktujte na +420 603 449 645 případně napište na pohledavky@rentalit.cz. Včasným řešením této situace předejdete vážným problémům.

Co když nebudu řádně platit nájemné?

Každá situace má řešení, důležité je informovat nás o případném výpadku splátek včas, abychom se dohodli, jak dále postupovat. Když nedáte vědět a bezdůvodně přestanete hradit pravidelné měsíční platby, zbytečně se vystavujete riziku spáchání trestného činu zpronevěry, zařazení do registrů dlužníků a následného podání trestního  oznámení z naší strany. Vlastníkem přístroje je po celou dobu pronájmu společnost Rentalit, proto takový případ předáme advokátovi k vymáhání a kromě doplacení kupní ceny po vás budeme navíc požadovat úhradu úroku z prodlení a náhradu nákladů za vedení soudního, popř. i exekučního řízení. Považujeme to za nejkrajnější řešení v situacích, kdy ze strany zákazníka nezaznamenáme žádnou snahu situaci řešit.

Pronajatá zařízení

Služba se mi líbí, ale nenašel jsem balíček, který by vyhovoval potřebám mé firmy – co mám dělat?

To není problém. Kontaktujte nás buď telefonicky nebo přes email a společně vám vymyslíme balíček na míru.

Je možné vyměnit mé stávající zařízení za novější model v průběhu smlouvy?

Tuto službu standardně nenabízíme. Pokud byste si chtěli pořídit novější zařízení, je nutné zařídit si novou smlouvu.

Je v notebook nainstalovaný balík Microsoft Office?

Není. Zařízení dodáváme s předinstalovaným OS Microsoft Professional, případně s nejnovější verzí iOS (Apple). Pokud o něj máte zájem, lze ho dokoupit navíc.

Jak to funguje se zabezpečením a uloženými daty na pronajatém zařízení?

K veškerým datům ve vašem pronajatém zařízení máte přístup pouze vy a plně tak zodpovídáte za jejich zálohování. Za jejich případnou ztrátu neručíme. Z toho důvodu doporučujeme data průběžně zálohovat.

Zákaznický servis

Jak funguje váš zákaznický servis?

V rámci zákaznického servisu se postaráme o veškeré záležitosti spojené s pronajatými zařízeními. Stačí zavolat na naši zákaznickou linku a my zajistíme opravu, dodání náhradního přístroje nebo vyřídíme pojistnou událost.

Kdy můžu kontaktovat váš zákaznický servis?

Naše zákaznická linka je pro vás připravena každý pracovní den od 9.00 do 17.00. Mimo pracovní hodiny nás můžete také zastihnout přes email.

Poškození a pojištění zařízení

Co pokrývá pojištění v rámci poskytnuté služby?

Pojištění v rámci pronajatého balíčku se vztahuje na poškození nebo zničení zařízení vzniklé zejména z těchto příčin:

 • konstrukční vadou, vadou materiálu, nebo výrobní vadou (po skončení záruky)
 • pádem pojištěné věci, nárazem cizího předmětu nebo vniknutím cizího předmětu,
 • zkratem či jiným působením elektrického proudu,
 • selháním měřících, regulačních a zabezpečovacích prvků,
 • vandalismem,
 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, vichřicí, mrazem, působením vody vytékající z vodovodního zařízení, zemětřesením, poklesem a sesouváním půdy, záplavou, povodní
 • krádeží vloupáním nebo loupeží. 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje na škody, kdy v případě krádeže a vandalismu není ke škodě přivolána Policie ČR. Z pojištění jsou vyloučeny škody způsobené následkem:

 • válečných událostí, vzpour nebo jiných hromadných násilných nepokojů, výluk, stávek a teroristických aktů
 • jaderné energie, radioaktivní, chemické či biologické kontaminace
 • hrubého zanedbání údržby zařízení
 • součásti ze skla, porcelánu a keramiky (toto se nevztahuje na rozbité skleněné displeje u telefonů, jejichž opravu hradíme maximálně jednou za dobu pronájmu)
 • poškození způsobená použitím neoriginálního nebo necertifikovaného příslušenství

Co mám dělat v případě, že dojde k poškození zařízení?

Zavoláte na naše zákaznické centrum a popíšete závadu, zbytek zařídíme my - od vyřízení reklamace, přes dodání náhradního zařízení, až po opravu. V zájmu zachování kvality, rychlosti a bezstarostnosti klienta během využívání naší služby veškeré opravy garantujeme my. Z toho důvodu je nutné jakékoli poruchy či události komunikovat primárně s námi.

Co mám dělat v případě krádeže?

Nahlásíte krádež na policii ČR a následně na našem zákaznickém centru. Poté vše řešíme jako pojistnou událost. Jakmile pojišťovna pošle vyrozumění, nájemní smlouva končí. A vy můžete uzavřít novou nájemní smlouvu na nové zařízení.

Na kolik pojistných událostí mám nárok v rámci smlouvy?

Protože nám záleží na vaší spokojenosti, pojistné události nemáme limitované. Vaši spoluúčast plně kryjeme pouze u první pojistné události, u těch dalších ji hradíte dle pojistných podmínek. Jedinou výjimkou je pojištění rozbitého displeje na telefonu. Pokud se vám rozbije displej, ale zařízení bude stále funkční, máte nárok na výměnu maximálně jednou za dobu nájmu.

Co mám dělat, pokud nahlášenou poruchu neuznáte jako pojistnou událost nebo v rámci garance?

V takovém případě za vás opravu zařídíme u některého z našich partnerských opravců a cenu za opravu vám vyúčtujeme v samostatné faktuře. V rámci smlouvy si vyhrazujeme právo opravovat zařízení výhradně u našich partnerských opravců a nepovolujeme provedení opravy pronajatého zařízení z vaší vlastní iniciativy u jakéhokoli jiného opravce. Orientační ceník nejběžnějších oprav si můžete prohlédnout zde.

Ukončení smlouvy

Můžu smlouvu ukončit předčasně? 

Ano, smlouvu můžete vypovědět kdykoliv prostřednictvím písemné žádosti (poštou nebo osobně). Jakmile máte u nás zařízení pronajaté víc jak polovinu doby nájmu (u smlouvy na 24 měsíců je to po 12 měsících), můžete smlouvu kdykoliv ukončit bez sankcí. Platíte pouze administrativní poplatek za vyřízení žádosti pro každé zařízení. Pokud ukončujete během první poloviny doby nájmu od podpisu smlouvy, je nutné vždy doplatit částku zbývající do výše poloviny doby nájmu.  Pro podání výpovědi nesmíte porušovat nájemní smlouvu (např. být v prodlení s platbami). Předčasné ukončení smlouvy nezaručuje uzavření nové smlouvy. (Nejedná se o automatickou výměnu starý za nový).

Můžu předčasně ukončit pronájem pouze jednoho zařízení ale dále pokračovat v pronájmu dalších zařízení ve stejné smlouvě? 

Ano, stačí nám písemná žádost o ukončení pronájmu vybraného zařízení. Postup bude stejný jako u předchozí otázky. Na konci procesu vyjmeme příslušné zařízení ze smlouvy a vy můžete pokračovat v dalším využívání naší služby. Při složitějších změnách (např. při vrácení jednoho zařízení a současně odběru dvou či více nových) nás prosím kontaktujte a smlouvy upravíme individuálně.  

Co se stane s pronajatým zařízením po ukončení smlouvy?

V den ukončení smlouvy si u vás zařízení vyzvedneme - čas a místo si telefonicky předem potvrdíme. My se následně postaráme o jeho vyčištění, odstranění dat a jeho následnou recyklaci.

Kdy musím zařízení vrátit?

Zařízení je nutné vrátit v poslední den platnosti smlouvy. Nebojte se, nejméně měsíc před vypršení smlouvy vás upozorníme přes email a dva týdny před ukončením smlouvy si telefonicky potvrdíme čas a místo vyzvednutí pronajatého zařízení.

Co se stane s mými daty na zařízení po jeho vrácení a ukončení smlouvy?

Veškerá data trvale odstraní naši certifikovaní kolegové podle předpisů/ v souladu s předpisy GDPR. Vzhledem k tomu, že žádná data nebudou zachována, doporučujeme vám je zálohovat ještě předtím, než pronajaté zařízení po ukončení smlouvy vrátíte. Budete-li si přát, rádi vám poskytneme certifikát o kompletním eliminaci vašich soukromých i firemních dat z vráceného zařízení.