Vážení zákazníci, provádíme údržbu systémů a momentálně není možné zadávat nové objednávky. Děkujeme za pochopení.

Nenechte ve skříni strašit elektronického kostlivce!

Ruku na srdce, kdo z vás také schovává ve skříni starý notebook nebo mobilní telefon? Nemusíte se stydět, nejste totiž jediní...

Nenechte ve skříni strašit elektronického kostlivce!

Z výzkumu realizovaného společností Rentalit v listopadu 2021 vyplývá, že 66 % drobných podnikatelů skladuje doma vyřazený a již nepoužívaný notebook a až 30 % si dokonce ponechává dva a více. Přičemž nejčastějšími místy uložení bývá sklep, půda, prostor pod postelí a skříň. Existují ale určitě lepší alternativy, jak s vysloužilým přístrojem výhodně i ekologicky naložit.

Prodej opotřebovaného počítače

Pokud vám již stávající počítač dosloužil, prodejte ho. Mějte ale na paměti, že opotřebované zařízení nebude mít na trhu velkou hodnotu, a i ta časem pořád klesá. Prodejní cena totiž představuje pouze 33% původní nákupní ceny zařízení. Na druhou stranu se na nový počítač v současné době díky nedostatku chipů docela čeká, a tak je prodej zařízení, které není příliš staré jednodušší. 

Recyklace

Pokud nechcete starý notebook odevzdat zpět přímo prodejci elektroniky, můžete ho umístit do speciálního kontejneru určeného ke sběru elektroodpadu, odkud zařízení následně putuje k recyklaci. Vás může hřát na srdci fakt, že jste správným způsobem třídění elektroodpadu nezatížili životní prostředí, a že jste při nákupu počítače „zbytečně“ nezaplatili recyklační poplatek. (Ten je již zahrnut do nákupní ceny elektrospotřebiče.)

Pronajměte na operativní leasing a neřešte likvidaci

Jednoduchým řešením, jak předejít rozhodování, jak se starým počítačem naložit, je pořídit si zařízení na operativní leasing. Tuto službu nabízí společnost Rentalit od roku 2020. Její zákazníci si již nemusí zatěžovat hlavu tím, že jim přístroj rychle stárne, ani tím, když se náhle porouchá. O nefunkční či zastaralé vybavení se leasingová firma postará. Klientovi poskytne zařízení nové a ten se posléze může soustředit pouze na svůj pracovní výkon.

Efektivní využití starší elektroniky

Otázka udržitelného rozvoje je pro Rentalit prioritou. Společnost se řídí mottem – pokud přístroj nevyhovuje jednomu, může ještě dobře sloužit druhému. Je-li přístroj v dobrém stavu, projde repasí a pokračuje k méně náročnému uživateli. Funkční vybavení tak dále putuje například do škol, do domova seniorů či na domácí výuku. Pakliže není možné zařízení již dále udržovat při životě, zajistí Rentalit jeho ekologickou likvidaci. Ve spolupráci s chráněnou dílnou je dosloužilá elektronika rozebrána. Z přístroje se vyberou drahé a vzácné materiály a nebezpečné části se odborně likvidují.